Onze kredieten zijn 100% betrouwbaar, ongeacht het soort lening dat  kiest zorgen wij voor een snelle en correcte afhandeling.

Wij geven nooit informatie aan derden  dus ook niet aan autoriteiten

 

Wat is LSL?

 

LSL  is een kredietunie uit Australie en Nieuw Zeeland. Krediet verstrekkers die een deel van de reserves wil aanwenden voor het verkrijgen van een marktaandeel in buitenlandse markten. LSL verstrekt op eigen naam en titel leningen voor de aangesloten leden. Wij  lenen met name aan diegenen die moeilijk gefinancierd kunnen worden. Om het risico op wanbetaling enigszins te beperken rekenen wij een premie voor krediet risico. Deze premie wordt opgelegd door de verzekeraar en moet worden voldaan nadat u met ons een contract getekend heeft maar voordat de lening zal worden bijgeschreven.

Een jaar gratis geld en een jaar niets aflossen

 

Een jaar lang stellen we het geld van de door u gewenste lening gratis ter beschikking, u hoeft niets aan rente te betalen en daarnaast kunt u de eerste aflossing met naar keuze 3,6 of 12 maanden uitstellen. Deze actie is tijdelijk.  Onze leningen moeten minimaal 3000 Euro bedragen en maximaal 500,000 Euro voor particulieren en 750,000 Euro voor bedrijven. Een krediet heeft een minimum looptijd van 1 jaar en maximaal 30 jaar. Een onderpand of een garant stelling is niet nodig maar wij berekenen een premie voor kredietrisico. Wij vragen u om geen aanvraag in te dienen indien u niet kunt of wilt voldoen aan onze verzekeringseis. De premie kan niet worden verrekend met de hoofdsom of anderszins worden uitgesteld

Onze diensten

Persoonlijke Leningen

Bedrijfsleningen

Visa/Master Cards

Werkwijze

SNEL KREDIET

Elke  aanvraag handelen wij binnen 24 uur af. Een lening kan daarna ook weer binnen 24 uur beschikbaar zijn. Wij doen niet aan flitsleningen maar als u een serieus krediet zoekt helpen wij u bijzonder graag.

VOOR IEDEREEN

Iedereen vanaf 17 jaar kan bij ons lenen. Een krediet moet zijn afgelost bij het bereiken van de 74e verjaardag. Het hebben van een BKR registratie of een zwarte lijst signalering is geen breekpunt.

GEEN CHECK

Wij doen geen navraag bij uw werkgever of bij uw partner. Wij registreren niet bij de Nationale Bank of bij het BKR. tenzij u een betalingsachterstand van meer

dan 3 maanden oploopt.

EEN JAAR GRATIS

Als u een lening neemt met een looptijd van 3 jaar of langer hoeft u het eerste jaar geen cent rente te betalen. Ook mag u uw eerste aflossing met 3, 6 of 12 maanden uitstellen.